Coaching

 • foto

  Istota i pragnienie coachingowego stylu

  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice w stosunku do profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – modelowanie kultury dialogu i otwartości, kultury.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Coaching
  Komentarze: 0


 • foto

  Zawieranie umów ramowych w zamówieniu Zapisy umowy

  Zawieranie umów ramowych w zamówieniu. Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające transakcje zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy.

  Dodany: 2020-06-10
  Kategoria: Coaching
  Komentarze: 0