Dokumentacja Pracownicza

 • foto

  W dokumentacja pracownicza pdf

  W dokumentacja pracownicza pdf i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Dokumentacja pracownicza
  Komentarze: 1


 • foto

  Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle

  Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Dokumentacja pracownicza
  Komentarze: 0