Haccp

 • foto

  Wdrażanie systemu HACCP W przeciwieństwie

  Wdrażanie systemu HACCP. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących GMP, GHP, HACCP, regulują sposób prowadzenia urzędowej.

  Dodany: 2020-05-07
  Kategoria: HACCP
  Komentarze: 0


 • foto

  dobra praktyka produkcyjna gmp

  dobra praktyka produkcyjna gmp. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich.

  Dodany: 2020-05-06
  Kategoria: HACCP
  Komentarze: 1


 • foto

  Każdy podmiot na rynku w produkcji

  Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia sierpnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z r. Nr , poz. z późn. zm.) jest obowiązany respektować w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dobrej praktyki higienicznej (GHP).Zasady GMP i GHP powinny być zapisane i ujęte w formie procedur, instrukcji, gwarantując powtarzalne.

  Dodany: 2020-05-06
  Kategoria: HACCP
  Komentarze: 0


 • foto

  czym jest haccp Księga Reklamacji jest dokumentem związanym

  czym jest haccp. Księga Reklamacji jest dokumentem związanym z Księgą HACCP i stanowi zestaw danych dotyczących uwag klientów jakości wyrobu usługi. Ze względu na wykazywania wyczerpujących informacji określonej reklamacji i przebiegu jej rozpatrywania, strony w Księdze przygotowane w postaci wygodnej tabelki, w której.

  Dodany: 2020-04-19
  Kategoria: HACCP
  Komentarze: 3


 • foto

  Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami

  Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia sierpnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z r. Nr , poz. z późn. zm.) jest obowiązany respektować w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dobrej praktyki higienicznej (GHP).Zasady GMP i GHP powinny.

  Dodany: 2020-04-16
  Kategoria: HACCP
  Komentarze: 1