Inne

 • foto

  Umowa co obejmuje umowa deweloperska do wszystkich osób

  Umowa - co obejmuje umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, jakkolwiek też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowe prawo jak wygląda procedura

  Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów innymi słowy usług Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki czyli usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Które dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika powinny

  Które dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika powinny być gromadzone i w jakim zbiorze? jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Pracownik w koronawirus jakie są aktualne

  Pracownik w koronawirus jakie są aktualne warunki zatrudniania cudzoziemców? Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jakże i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był bieżący w marcu, w czerwcu jest wprzódy ongi zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, mimo to zarówno potrzeby pracodawców związane ze stosowanymi podczas zatrudniania instrumentami. Koronawirus.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  wieloletnia prognoza finansowa artykuł Oszustwa księgowe

  wieloletnia prognoza finansowa artykuł. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Dobór podziałek klasyfikacyjnych

  Dobór podziałek klasyfikacyjnych jako proces wykładni prawa. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil upełnomocnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  wieloletnia prognoza finansowa przykład to Prognozowanie kroczące

  wieloletnia prognoza finansowa przykład to Prognozowanie kroczące. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody.

  Dodany: 2020-06-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  komu przysługuje Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek

  komu przysługuje Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus i Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom i zakładom pracy w największym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to również składek za przedsiębiorcę, jakże i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki.

  Dodany: 2020-05-26
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  COVID19 Podmiotowe środki dowodowe nowe obowiązki czyli uprawnienia

  COVID-19 Podmiotowe środki dowodowe - nowe obowiązki czyli uprawnienia od 1 stycznia 2021 r. roku wejdzie w życie obowiązkowa pełna elektronizacja udzielania zamówień - zarówno poniżej progów. Mnogość ekspertów uważa, że wprzódy obecnie należy zapoznać się z nowymi rozwiązaniami tak aby bezpiecznie spełnić wymogi ustawowe. Co ważne obowiązek obejmie też wielu mniejszych zamawiających, jacy na razie nie stosowali narzędzi elektronicznych.

  Dodany: 2020-05-16
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0