Inne

 • foto

  Prawo medyczne Błąd w sztuce lekarskiej

  Prawo medyczne. Błąd w sztuce lekarskiej, także w obszarze diagnozy, w jaki sposób i terapii wybranej na rzecz danego pacjenta, stanowi podstawę do uzyskania odszkodowania w świetle prawa medycznego. Często jednakże osoby, których stan zdrowia pogorszył się w efekcie błędnych działań lekarzy nie wiedzą,.

  Dodany: 2020-05-04
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  Zaświadczenie o zdaniu egzaminu

  Zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Status prawny pracowników samorządowych został specjalny odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych poprzez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty wynikające ze stosunku pracowniczego tej grupy zawodowej, określając w szczególności podstawy nawiązania stosunku pracy, kwalifikacje.

  Dodany: 2020-05-02
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Ciężar dowodu w polskim procesie karnym Nowela ta przewiduje

  Ciężar dowodu w polskim procesie karnym. Nowela ta przewiduje : odformalizowanie procedur (ale nie na korzyść oskarżonego); ograniczenie procedury przesłuchania (w sytuacjach, gdy np. sprawa dotyczy kilkuset osób – przy piramidach finansowych innymi słowy oszustwach internetowych); wyeliminowanie konieczności wymienienia na rozprawie albo odczytywania poprzez trybunał wszystkich dokumentów (będących materiałem dowodowym); sporządzanie uzasadnień wyroków na specjalnym.

  Dodany: 2020-04-30
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  cesja umowy leasingu bez odstępnego W obrocie gospodarczym

  cesja umowy leasingu bez odstępnego. W obrocie gospodarczym przy umów leasingu operacyjnego i finansowego funkcjonuje również tzw. leasing zwrotny. Umowa taka polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje własny środek trwały firmie leasingowej, a od tego czasu obejmuje z nią umowę leasingu na mocy, której w dalszym ciągu go użytkuje. Głównym celem zawarcia takiej umowy jest udoskonalenie płynności finansowej przedsiębiorcy i uwolnienie środków pieniężnych.

  Dodany: 2020-04-30
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Kiedy nie ma sprzedaży a jest przychód i jak to możliwe?

  Kiedy nie ma sprzedaży a jest przychód i jak to możliwe? Zwolnienia w podatku VAT lokali zmodernizowanych pow. 30% - środki trwałe Wzór uchwały w sprawie odwołania z funkcji członków zarządu osób w dotychczasowym składzie i powołania nowego składu zarządu wspólnoty mieszkaniowej. House flipping – popularna rodzaj inwestowania w nieruchomości wywołuje określone skutki podatkowe. Od znajomości podatkowych skutków transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości zależy.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  Dowiesz się w jaki sposób prawidłowo traktować stawkę

  Dowiesz się w jaki sposób prawidłowo traktować stawkę 0% przy WDT i eksporcie. Poznasz zasady prawidłowego rozliczania WNT. Dowiesz się, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie towarów i usługo także - jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania. Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości,.

  Dodany: 2020-04-16
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  Digitalizacja akt osobowych Zasady dotyczące opodatkowania

  Digitalizacja akt osobowych. Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii zysków osiąganych za granicą. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w ramach swobody świadczenia usług. Zatrudnienie pracownicze wykonywanie.

  Dodany: 2020-04-08
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  ike a pracownicze plany kapitałowe

  ike a pracownicze plany kapitałowe 2020 i podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł poświęcony problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zadania dotyczące: kosztów kontraktów, w tym szczególnie.

  Dodany: 2020-04-07
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  Specustawa mieszkaniowa W mojej opinii projekt ustawy

  Specustawa mieszkaniowa. W mojej opinii projekt ustawy przedstawiony poprzez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju obejmuje szereg zapisów, które nieodwracalnie odbiją się w negatywny sposób na ładzie przestrzennym polskich w zastępstwie i wpłyną negatywnie na jakość życia mieszkańców inwestycji realizowanych na podstawie omawianej ustawy, w związku z czym w mojej opinii właściwe jest całkowite zaprzestanie prac nad przedmiotową ustawą. Niepokój.

  Dodany: 2020-04-07
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  Zasada ograniczenia czasu w praktyce czyli terminy

  Zasada ograniczenia czasu w praktyce czyli terminy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentacji zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom artykułów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej także środków technicznych jakie zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej poprzez archiwistów dokumentacji.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1