Inne

 • foto

  regulacje szczególne np ustawy o służbie cywilnej o pracownikach

  regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO) dokonane w ostatnim czasie przemiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na konieczność dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 3


 • foto

  Koronawirus a postępowanie egzekucyjne w administracji i

  Koronawirus a postępowanie egzekucyjne w administracji i System finansowania egzekucji sądowej. Czy dojrzewać roszczeń w postępowaniu w trybie papierowym. Przekazanie uczestnikom artykułu praktycznej informacji dotyczącej: dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, budowy optymalnej strategii działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym obszarze przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Windykacja sądowa i egzekucyjna.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  Książka koronawirus dzieci e coaching tabac info service

  Książka koronawirus dzieci e coaching tabac info service. Agile a prawa autorskie dodatkowo w jaki sposób ustrzec się vendor lock-in. Znaczący w ostatnim czasie wzrost popularności metodyk zwinnych w konstruowaniu rozwiązań informatycznych (agile software development) zmusza do postawienia szeregu pytań o aspekty legislacyjne tego rodzaju przedsięwzięć. Umowy dotyczące wzorców opartych na programowaniu iteracyjno-przyrostowym wymagają bowiem uwzględnienia ich specyfiki nie tylko w warstwie organizacji.

  Dodany: 2020-03-22
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  książka koronawirus thrillery

  książka koronawirus thrillery i ustawa o ochronie praw lokatorów z 21 czerwca 2001 i Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych komentarz. Artykuł o prawach lokatorów objaśnia przepisy dotyczące gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, najmu również innych form używania cudzych mieszkań za odpłatnością. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom, które odnoszą.

  Dodany: 2020-03-22
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0


 • foto

  polityka bezpieczeństwa danych osobowych w stowarzyszeniu

  polityka bezpieczeństwa danych osobowych w stowarzyszeniu. Ochrona danych osobowych w świecie nowych technologii. Artykuł w całości zostanie religijny problemom związanym z zastosowaniem innowacyjnych technologii do przetwarzania danych osobowych. W większości w ten sposób się od dawna następuje bowiem przetwarzanie. Ewolucja technik informatycznych i zagrożenia z tym spojone coraz bardziej wpływają na skala ochrony danych osobowych. Nakłada się na to coraz większy poziom skomplikowania kodeksów.

  Dodany: 2020-03-22
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 2


 • foto

  Dokumentowanie realizacji praw

  Dokumentowanie realizacji praw osób. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać zarządca danych to znaczy podmiot przetwarzający, jakkolwiek naraz obliguje do wykazania, teraz udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, których istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, dysponent danych czyli podmiot przetwarzający powinien zaplanować na gruncie RODO w sprawie wykazania i udokumentowania, że przetwarza.

  Dodany: 2020-03-22
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 1


 • foto

  ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego gov Nowelizacją

  ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego gov. Nowelizacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ongi oczekiwaną zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zasadność wprowadzenia zmian postulowana była poprzez wiele środowisk, m.in. Krajową Radę Izb Rolniczych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednostki.

  Dodany: 2020-03-06
  Kategoria: Inne
  Komentarze: 0