Covid19 Podmiotowe Środki Dowodowe Nowe Obowiązki Czyli Uprawnienia

art

Dodany: 2020-05-16 Kategoria: Inne

COVID-19 Podmiotowe środki dowodowe - nowe obowiązki czyli uprawnienia od 1 stycznia 2021 r. roku wejdzie w życie obowiązkowa pełna elektronizacja udzielania zamówień - zarówno poniżej progów. Mnogość ekspertów uważa, że wprzódy obecnie należy zapoznać się z nowymi rozwiązaniami tak aby bezpiecznie spełnić wymogi ustawowe. Co ważne obowiązek obejmie też wielu mniejszych zamawiających, jacy na razie nie stosowali narzędzi elektronicznych. Dla tych urzędów będzie to największe wyzwanie. W trakcie wpisu na blogu omówimy : wymagania dokumentacyjne wobec wykonawców (oświadczenie wstępne wykonawcy, JEDZ, E-dokumenty urzędowe), oferty w postępowaniu elektronicznym (reguły składania elektronicznej oferty od progów unijnych, elektronizacja zamówień publicznych od jakiej kwoty elektronizacja zamówień poniżej progów unijnych otwarcie ofert, wyjaśnienia treści oferty oraz ulepszenie omyłek w elektronicznych ofertach, odrzucenie oferty), nowe regulacje dot. wadium dodatkowo obowiązki informacyjne (publikacyjne) zamawiającego. Wpis na bloguo zamówieniach adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację elektronizacja zamówień powyżej progów unijnych i dokumentowanie procedur, w który sposób tak jak na rzecz osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych albo zamawiającego. Adresatem niniejszego wpisu na blogu jest podobnie szef jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Zobacz COVID-19 szczególne instrumenty sądowego wpływania na stosunek prawny: zastosowanie klauzul rebusowych i miarkowanie kar umownych