Które Dokumenty Dotyczące Wynagradzania Pracownika Powinny

art

Dodany: 2020-06-24 Kategoria: Inne

Które dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika powinny być gromadzone i w jakim zbiorze? jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między innymi na pytania to znaczy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i w jaki sposób długo takie zaświadczenie jest aktualne, czy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna także jakże prawidłowo zabić z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja Jakich danych wymagamy w kwestionariuszu wybranego kandydata do pracy? pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i Jakie dokumenty powinny być podpinane pod ewidencję czasu prac oraz których dokumentów nie należy podpinać pod ewidencję czasu pracy? reguły wydawania. Najnowsze zmiany w obszarze prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na oryginalnych zasadach z uwzględnieniem kodeksów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów dodatkowo elektronizacji akt osobowych, zakaz Czy jest możliwość prowadzenia tylko niektórych zbiorów dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej? kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)