Nowe Prawo Jak Wygląda Procedura

art

Dodany: 2020-06-25 Kategoria: Inne

Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów innymi słowy roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji usług Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej również roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony żądanie wyjawienia lub wydania środka dowodowego własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników również na rzecz osób, jakie interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej innymi słowy stykają się z takimi problemami w pracy. Na co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej zapraszamy również kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty innymi słowy usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży innowacyjnych technologii, IT czyli innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakim sposobem będzie wyglądało ewentualne postępowanie w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, pod warunkiem taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakże i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z aspektu własności intelektualnej, który sąd prawo własność intelektualna jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z aspektu własności intelektualnej.