Komentarze Becka

 • foto

  artykuł 42 ustawy o ochronie osób i mienia i Przesłanki procesowe

  artykuł 42 ustawy o ochronie osób i mienia i Przesłanki procesowe w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ścisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to przede wszystkim zakresu zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i szczegółowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Komentarze Becka
  Komentarze: 2