Prawo Autorskie

 • foto

  Autor i umowa przenosząca autorskie

  Autor i umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe i umowa licencyjna fotografia stanowi jedną z przeważnie wykorzystywanych kategorii utworów chronionych prawem autorskim, co dotyczy zarówno eksploatacji w formie tradycyjnej (np. wydawnictwa), jakim sposobem też za pomocą sieci net (np. portale społecznościowe,.

  Dodany: 2020-06-23
  Kategoria: Prawo autorskie
  Komentarze: 0


 • foto

  Prawa własności przemysłowej Przedmiotem artykułu

  Prawa własności przemysłowej. Przedmiotem artykułu jest wszechstronne wyrażenie omowne sposobów nabywania praw własności intelektualnej przewidzianych zarówno w prawie autorskim (utwory, artystyczne wykonania, fonogramy i wideogramu), jak i w prawie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe i przemysłowe także znaki towarowe), w tym także nabywanie know how. W ramach artykułu zostaną przedstawione tak jak normy nabywania praw do tzw.

  Dodany: 2020-06-10
  Kategoria: Prawo autorskie
  Komentarze: 0