Prawo O Szkolnictwie

 • foto

  Prawo o szkolnictwie Przebieg postępowania

  Prawo o szkolnictwie Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja na rzecz nauki) radykalnie zmienia system polskiego szkolnictwa wyższego. Z jednej strony – nadawanie stopni naukowych również występowanie o nadanie tytułu naukowego (profesora) zostaje precyzyjniej opisane w samej ustawie. Z drugiej – nakłada na uczelnie także jednostki naukowe prowadzące.

  Dodany: 2020-06-23
  Kategoria: Prawo o szkolnictwie
  Komentarze: 0