Zobacz Mikropożyczka 5000 Jak Liczyć Stan Zatrudnienia

art

Dodany: 2020-05-21 Kategoria: Prawo pracy

Zobacz mikropożyczka 5000 jak liczyć stan zatrudnienia w związku z panującą epidemią koronawirusa państwo mikropożyczka ile trzeba czekać przygotowało pakiet tarczy antykryzysowej, z racji któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać m.in. dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Środki te da pożyczka 5000 złotych dla mikroprzedsiębiorców. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, ażeby ją uzyskać, a podobnie w który sposób będzie później możliwe jej umorzenie. Pożyczka 5000 złotych na rzecz mikroprzedsiębiorców – kto może z niej skorzystać? Zgodnie z art. 15zzd ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych dodatkowo wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazową pożyczkę mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku. Art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców: Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w przynajmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a.) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników również b.) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług także z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na skraj jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów czy mikropożyczka dla samozatrudnionych euro. Na jakich zasadach przyznawana jest pożyczka 5000 złotych na rzecz firm? Aby uzyskać takie świadczenie, wypada złożyć wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy, poprawnego wskutek na miejsce prowadzenia aktywności gospodarczej. Pożyczka, o której mowa: może być udzielona do wysokości 5000 zł; posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski; może być spłacana w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału razem z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia. Ważne Wnioski można zginać wówczas po ogłoszeniu mikropożyczka jak uzyskać naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. W związku z tym zobowiązany on będzie do podpisania się pod klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej.