Prawo

 • foto

  Prawo rodzinne małoletni i pokrewieństwo

  Prawo rodzinne małoletni i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO także połączonych z nimi regulacji KPC to dokładny sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi bardzo specyficzny dział prawa cywilnego.

  Dodany: 2020-05-22
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  COVID 19 pobyt białorusina w polsce w związku z

  COVID 19 pobyt białorusina w polsce w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w ostatnim czasie, materie spojone z zatrudnianiem cudzoziemców również dokumentacją pracy cudzoziemców zarówno uległy zmianie. Temat, który zawsze stanowił wyzwanie dla pracodawców obecnie przybrał nową formę. Niezwykle istotne jest,.

  Dodany: 2020-05-11
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  art 27 ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia i Postępowanie

  art 27 ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia i Postępowanie wykonawcze w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ucisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to przede wszystkim aspektu zaskarżenia dodatkowo zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i w detalach omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 2


 • foto

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Sprawozdania z obszarze ustawy o

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Sprawozdania z obszarze ustawy o ZSEiE Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko katalog odpadów ma być prowadzona.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 2


 • foto

  Gmina i uchwała rady gminy od kiedy obowiązuje wiedzy w obszarze

  Gmina i uchwała rady gminy od kiedy obowiązuje wiedzy w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a zarówno poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy w sprawie rozpatrzenia petycji prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z kompetencjami. Wypracowanie.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 1


 • foto

  Strona www jest przeznaczony szczególnie dla

  Strona www jest przeznaczony szczególnie dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych dodatkowo z Polskiej Akademii Nauk, a szczególnie doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata,.

  Dodany: 2020-02-13
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 1