Prawo

 • foto

  Upadłość i warunkowe umorzenie

  Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia.

  Dodany: 2020-06-25
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowe prawo budowlane obowiązek ustanowienia kierownika

  Nowe prawo budowlane - obowiązek ustanowienia kierownika prac geodezyjnych w przypadku uzyskiwania każdej z prac geodezyjnych przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i wnikliwy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Praktyczne informacje dotyczące aktywności

  Praktyczne informacje dotyczące aktywności w sektorze najmu w dobie epidemii koronawirusa skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem również wszystkich, jacy pragneliby rozpocząć karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem czyli stoją.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych bonito

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych bonito ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a podobnie za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Prawo restrukturyzacyjne Analiza dotychczasowego

  Prawo restrukturyzacyjne - Analiza dotychczasowego orzecznictwa w kwestiach upadłości konsumenckiej sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy.

  Dodany: 2020-06-24
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  Prawo rodzinne małoletni i pokrewieństwo

  Prawo rodzinne małoletni i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO także połączonych z nimi regulacji KPC to dokładny sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi bardzo specyficzny dział prawa cywilnego.

  Dodany: 2020-05-22
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  COVID 19 pobyt białorusina w polsce w związku z

  COVID 19 pobyt białorusina w polsce w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w ostatnim czasie, materie spojone z zatrudnianiem cudzoziemców również dokumentacją pracy cudzoziemców zarówno uległy zmianie. Temat, który zawsze stanowił wyzwanie dla pracodawców obecnie przybrał nową formę. Niezwykle istotne jest,.

  Dodany: 2020-05-11
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 0


 • foto

  art 27 ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia i Postępowanie

  art 27 ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia i Postępowanie wykonawcze w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ucisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to przede wszystkim aspektu zaskarżenia dodatkowo zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i w detalach omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z.

  Dodany: 2020-03-31
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 2


 • foto

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Sprawozdania z obszarze ustawy o

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Sprawozdania z obszarze ustawy o ZSEiE Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko katalog odpadów ma być prowadzona.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 2


 • foto

  Gmina i uchwała rady gminy od kiedy obowiązuje wiedzy w obszarze

  Gmina i uchwała rady gminy od kiedy obowiązuje wiedzy w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a zarówno poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała rady gminy w sprawie rozpatrzenia petycji prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z kompetencjami. Wypracowanie.

  Dodany: 2020-02-28
  Kategoria: Prawo
  Komentarze: 1