Art 27 Ust 1 Ustawy O Ochronie Osób I Mienia I Postępowanie

art

Dodany: 2020-03-31 Kategoria: Prawo

art 27 ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia i Postępowanie wykonawcze w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny ucisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to przede wszystkim aspektu zaskarżenia dodatkowo zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i w detalach omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania na ich podstawie zarzutów odwoławczych. Odniesiono się tak jak do kwestii stawiania tzw. zarzutów mieszanych oraz zarzutów łączonych. Przedstawiono również wnikliwie przebieg postępowania odwoławczego, uwzględniając czynności organów procesowych (prezesa sądu pierwszej instancji i sądu odwoławczego), a także czynności stron, obrońców i pełnomocników dodatkowo ich udział w posiedzeniu zażaleniowym i rozprawie apelacyjnej. Do każdego komentowanego ustawa o ochronie osób i mienia legitymowanie przepisu przywołano orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych. Wyboru orzeczeń wykonano mając na uwadze na ich znaczenie i przydatność na rzecz praktyki. Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone wzory apelacji sporządzanych ustawa o ochronie osób fizycznych i mienia na podstawie poszczególnych podstaw odwoławczych. Artykuł zawiera zarówno schematy ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu odwoławczym. Książkę wzbogacono o dodatkowe materie spojone z formułowaniem zarzutów odwoławczych także uaktualniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. W suplemencie zamieszczono nowe wzory apelacji w sprawach o wykroczenia i w kwestiach karnych skarbowych. Artykuł całościowo opisuje nowy model postępowania karnego w kształcie wyznaczonym tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego. Szczegółowo omówione zostały zwłaszcza dwójka odrębne nurty postępowania: kontradyktoryjny (konfrontacyjny) i konsensualny, co jest doskonale unikatowym i autorskim sposobem prezentacji modelu postępowania sądowego. Oprócz dogłębnej analizy nowych instytucji karnoprocesowych artykuł zawiera: wzory najważniejszych pism procesowych zapadających w postępowaniu karnym, a zarówno kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście.

Komentarze: 2


noavatar.png
Napoleon Roksano 2020-04-29

Cześć przyjacielu! Chciałbym powiedzieć, że ten artykuł jest świetny, świetnie napisany i zawiera prawie wszystkie istotne informacje. Chciałbym przeanalizować więcej postów w tym temacie.

noavatar.png
Marcin Śledzikowski doktor nauk prawnych 2020-05-10

Cześć, Neat post. Wystąpił problem ze stroną internetową w przeglądarce internetowej, testowałoby to ... IE nadal jest szefem rynku i ogromnym składnikiem innych osób pomija Twoje wspaniałe piśmie z powodu tego problemu.