Gospodarka Odpadami Bdo 2020 Sprawozdania Z Obszarze Ustawy O

art

Dodany: 2020-02-28 Kategoria: Prawo

Gospodarka odpadami BDO 2020 Sprawozdania z obszarze ustawy o ZSEiE Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko katalog odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, jednak też sprawozdanie odpadowe za rok 2019 będzie składane w bazie BDO. Rewolucja w wymogach dotyczących gospodarowania odpadami ciągle trwa. W 2018 r wszedł życie tzw. wiązka odpadowy czyli nowelizacje ustaw o odpadach i kontroli ochrony środowiska. Nowe wymogi dotyczą zarówno wymogów formalnych, począwszy od konieczności dostosowania posiadanych decyzji do bieżących wymogów, poprzez nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości aż po zmiany w zakresie magazynowania i transportu odpadów. Nowe uprawnienia przyznano zarówno jednostkom kontrolnym – inspektorom Ochrony środowiska. Zmian w przepisach prawnych i wymogach mających oddziaływanie na rozliczenia, które obowiązują przedsiębiorców w obszarze ochrony środowiska wewnątrz ostatnich dwóch lat było wyjątkowo dużo. Praktycznie w każdym sektorze nastąpiła zmiana. W obszarze sprawozdawczości i ewidencji odpadów w 2020 r. będzie gospodarka odpadami w warsztacie miała miejsce kolejna poprzednio rewolucja – wprowadzenie w życie od 1 stycznia nowych modułów funkcjonalnych Bazy Danych o Odpadach spowoduje, że ewidencję i sprawozdania odpadowe będą musiały być prowadzone elektronicznie. Zobacz Podstawowe wymagania legislacyjne dotyczące odpadów - wspomnienie najważniejszych regulacji. Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami. Odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady, obowiązki odbiorcy. Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi. Zawartość BDO (zakres ustawowy) Formularz rejestracyjny i aktualizacyjny w odniesieniu do zakresu BDO wynikającego z ustawy o odpadach. Baza danych o produktach i opakowaniach także o gospodarce odpadami, a także rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - zmiany w obowiązkach przedsiębiorców. Zwolnienia z wpisu do rejestru BDO Rejestracja gminnych PSZOKów w BDO Ewidencja odpadów w BDO od 2020 roku. Logowanie i wejście do systemu BDO – warunki dla użytkownika Nowe terminy przekazujący, transportujący i przyjmujący odpady – aspekt obowiązków i kompetencji Karty KPO i KPOK – kolejne etapy procedury od założenia do zatwierdzenia Problem określenia wagi przekazywanych odpadów Przypadki szczególne – transfer odpadów osobom fizycznym, przenoszenie odpadów między oddziałami firmy. Status KPO - odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling odpadów Ewidencja wytwarzanych , przyjmowanych i zbieranych odpadów - Katy KEO – kto musi je przewodzić , procedura ich wystawiania Ewidencja uproszczona i zwolnienia z ewidencji BDO a zbiorcze zlepek danych o odpadach. Wymóg sporządzenia stanów magazynowych odpadów na dzień 1.01.2020 r. Sprawozdanie odpadowe za 2019 r Sankcje administracyjne za brak wpisu do BDO. Konsekwencje biznesowe braku wpisu do BDO. Jak wypełnić sprawozdanie środowiskowe za rok 2019 i kogo to dotyczy? Czy przy leasingu samochodów służbowych podlega się opłatom środowiskowym? Kto musi wypełnić raport do KOBiZE? Jak wyglądać będzie sprawozdanie odpadowe w BDO, jakie dane będą niezbędne? Co będzie się raportować do BDO? Jakie zmiany nastąpią w systemie opłat za korzystanie ze środowiska, a głównie za użytkowanie z wód? Jak rozliczyć zmniejszenie retencji terenowej? Jakie rozliczenie obowiązuje przy wprowadzaniu sprzętu elektryczno-elektronicznego pochodzącego z importu? Jak według innowacyjnych wymogów rozliczyć opłatę produktową? Zasady naliczania opłat za użytkowanie ze środowiska Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania. Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, przeważnie popełniane błędy). Obowiązujące stawki i formularze rozliczeń za rok 2019 Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań. Opłaty podwyższone i kary także normy odraczania i odwoływania się od kar. Wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o obszarze używania ze środowiska metody obliczania opłaty dla instalacji spalania paliw (kotłów grzewczych) - stawki opłat na rzecz ryczałtu innymi słowy wskaźniki KOBIZE, sposoby obliczania opłat za procesy produkcyjne , np. spawanie, malowanie (na podstawie wyników pomiarów i kart charakterystyki), nadawanie zorganizowana a niezorganizowana, opłata za f-gazy i SZWO – jakim sposobem przyporządkowywać czynniki chłodnicze do substancji wymienionych w rozporządzeniu opłatowym, opłata za samochody służbowe opłaty za szczególne użytkowanie z wód od 2019 r. (pobór wód i odprowadzanie ścieków) – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – nowy organ, sposób przekazywania informacji również naliczania opłat, kary, odsetki od zaległości, korekty wykazów. Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) kogo dotyczy, wpis w systemie, terminy sprawozdań, zasady sporządzania raportu, powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE. Sprawozdanie w zakresie gospodarki odpadami Stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO i KEOK. Omówienie Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Ewidencja w BDO, a sprawozdawczość – jakie dane zza ewidencji BDO będą potrzebne? Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki Opłata produktowa, naliczenie, modele program gospodarki odpadami dla firm opakowań, sposoby ewidencji – według nowego wzoru sprawozdania Wymagania na rzecz przedsiębiorców prowadzących recykling innymi słowy niepodobny niż recykling sprawa sądowa odzysku odpadów opakowaniowych Opłata recyklingowa Opłaty i sprawozdania w zakresie gospodarki wodnej Znaczące zmiany w podejściu do wód opadowych i roztopowych. Opłaty za usługi wodne – zmiana systemu naliczania i poboru opłat z uwzględnieniem ostatnich zmian, najświeższe warunki Wód Polskich Rozliczenie obniżenie retencji terenowej – kogo dotyczy i jak Sprawozdania z zakresie ustawy o ZSEiE Wprowadzanie sprzętu z eksportu – jakże to rozliczyć Sprawozdanie ZSEE według nowych wymogów.

Komentarze: 2


noavatar.png
Edyta Zaniewicz z zakresu prawa podatkowego 2020-04-20

na pewno tak jak Twoja strona internetowa, ale musisz sprawdzić pisownię na całkiem sporo swoich postów. Kilka z nich obfituje w kwestie pisowni i uważam, że to bardzo trudne do powiedzenia prawdy, ale na pewno wrócę.

noavatar.png
Robert Barański 2020-05-14

Naprawdę doceniam ten post. Na to wszystko! Dzięki Bogu znalazłem to na Bing. Zrobiłeś mój dzień! Thx ponownie