Nowe Prawo Budowlane Obowiązek Ustanowienia Kierownika

art

Dodany: 2020-06-24 Kategoria: Prawo

Nowe prawo budowlane - obowiązek ustanowienia kierownika prac geodezyjnych w przypadku uzyskiwania każdej z prac geodezyjnych przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i wnikliwy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich wpływ na bieżącą pracę osób z zmniejszenie zakresu informacyjnego egib branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części ze względu na narastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych połączonych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje przemiany w obszarze procedury uzyskiwania upoważnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały tak jak regulacje przyspieszające proces inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, jakie w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych innymi słowy terenowych geoportalach, inne wyłącznie w toku Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze dotychczasowy to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony głównie mając na uwadze na utrudniony wjazd do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.