Sektor Publiczny

 • foto

  Plany finansowe zadań z obszaru administracji rządowej

  Plany finansowe zadań z obszaru administracji rządowej także innych zadań zleconych JST. Specyfika rachunkowości budżetowej (a dlatego również rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej.

  Dodany: 2020-05-01
  Kategoria: Sektor publiczny
  Komentarze: 3