Środki Trwałe

 • foto

  Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości niematerialnych

  Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne również zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a również pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji dodatkowo kwota rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki Trwałe: nieograniczona.

  Dodany: 2020-04-30
  Kategoria: Środki trwałe
  Komentarze: 0


 • foto

  Kasy elektroniczne istota założenia i nowe obowiązki podatników

  Kasy elektroniczne istota, założenia i nowe obowiązki podatników i kasy fiskalne online - na rzecz kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do przemian w przepisach. Sprzedaż przez sieć a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny obowiązek.

  Dodany: 2020-04-17
  Kategoria: Środki trwałe
  Komentarze: 1


 • foto

  Majątek trwały 2020 brutto dla pracowników działów odpowiedzialnych

  Majątek trwały 2020 brutto dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych także ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Zasady amortyzacji środków trwałych.

  Dodany: 2020-02-21
  Kategoria: Środki trwałe
  Komentarze: 1