Umorzenie Absorpcyjne Polskim


Artykuł z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Artykuł nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z Kolejne wydanie znanego i lubianego poprzez żaków artykuła akademickiego stanowiącego wykład postępowania karnego. Omówienie tła historycznego i prawnoporównawczego, analiza warstwy empirycznej, odesłania do praktyki, najświeższe dostępne dane statystyczne, a również bogate zestawienia literatury także katalog rzeczowy umożliwiają pogłębienie przedstawianych tematów. Ozdobą artykułu są niezmiennie dowcipne rysunki Szymona Kobylińskiego. Wykład zważa wszystkie ostatnie zmiany polskiej procedury karnej szczególnie nową instytucję europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, obowiązującą od II r., dodatkowo przemiany odnoszące się do procedury karnej wprowadzone ustawą z XII o Sądzie Najwyższym, które weszły w życie IV roku. Stan prawny artykułu Proces posłuszny zarys systemu to kwietnia r. Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo tematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana praca zawiera komentarz pożyteczny oraz wzory pism procesowych. Autor wyjątkowo skupił się na aspektach apelacji, które decydują o jej poprawności formalnej również skuteczności. Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera: klasyczny podartykułowy komentarz do przepisów k.p.k., wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominującej linii orzeczniczej, wykaz kodeksów powiązanych z komentowanym artykułem, schematy ułatwiające zrozumienie zasad postępowania odwoławczego. W drugiej części w suplemencie umieszczono wzory i przykłady konstruowania zarzutów oraz wzory poszczególnych elementów apelacji opatrzone szczegółowym komentarzem. Autor analizuje w ujęciu praktycznym i dostosowanym do przemian w procedurze karnej w latach przepisy regulujące postępowanie odwoławcze. Szczególny napór kładzie na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co dotyczy jego treści. Skuteczność stawiania zarzutów odwoławczych naświetla z perspektywy zmiany modelu postępowania rozpoznawczego polegającej na odstąpieniu od zwiększonej kontradyktoryjności (wprowadzonej od r.) i przywróceniu zwiększonej inkwizycyjności, przy zachowaniu zwiększonej apelacyjności postępowania odwoławczego. W publikacji Postępowanie odwoławcze w kwestiach karnych.