Wspólnota Mieszkaniowa

 • foto

  Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania

  Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, co do reguły będzie wnoszona poprzez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Ustawa.

  Dodany: 2020-05-01
  Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
  Komentarze: 0


 • foto

  Zarządzanie i zarządzanie nieruchomościami

  Zarządzanie i zarządzanie nieruchomościami sosnowiec w Polsce powstaje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych - czy to w wyniku powstawania oryginalnych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin czyli innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową.

  Dodany: 2020-02-13
  Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
  Komentarze: 1